Neem contact op:
+31 20 369 75 80

Rechtsgebieden

Advocatenkantoor Belkhir Legal biedt juridische bijstand en advies bij onder meer de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht
Opstellen van arbeidsovereenkomsten, voorschriften en reglementen, ontslag, vaststellingsovereenkomst controleren, proeftijd, loon, beëindiging met wederzijds goedvinden, ziekte, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie. 

Bestuursrecht
Vergunningen, ontheffingen en bezwaar- en beroepsprocedures.

Contractenrecht
Opstellen contracten, algemene voorwaarden en het bieden van bemiddeling.

Consumentenrecht
Ontbinden koopovereenkomst, garantie, bedenktijd, oplichting, misleiding, wanprestatie, koop op afstand en incassokosten.

Huurrecht
Huurders en verhuurders, buren, (ver)bouwen, koop en verkoop, vergunningen, huurovereenkomst en aannemers.

Incasso
Herinnering, ingebrekestelling, sommatie en procedures.

Personen- en familierecht
Echtscheiding, gezamenlijk of eenhoofdig gezag, gebruik van de woning, verdeling huwelijksgoederengemeenschap, vaststellen kinder- en partneralimentatie, vaststelling of ontkenning vaderschap, draagmoederschap en adoptie.

Strafrecht
Belediging, diefstal, drugsdelicten, wapens, mishandeling, geweldsdelicten, verkeersovertredingen, openbare ordeverstoring, gewapende overval, zeden, moord en doodslag.

Daarnaast bieden wij ondersteuning bij het aanvragen van toeslagen en vergunningen en kunnen wij voor u schriftelijke stukken opstellen, zoals ontslagbrieven, ingebrekestellingen en diverse processtukken.

Mocht het betreffende rechtsgebied hierboven niet worden vermeld, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen over de mogelijkheden hieromtrent.