Neem contact op:
+31 6 108 435 11

Rechtsgebieden

Belkhir Legal biedt juridisch advies en ondersteuning bij onder meer de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht
Opstellen van arbeidsovereenkomsten, voorschriften en reglementen, ontslag, vaststellingsovereenkomst controleren, proeftijd, loon, beëindiging met wederzijds goedvinden, ziekte, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie. 

Bestuursrecht
Vergunningen, ontheffingen en bezwaar- en beroepsprocedures.

Contractenrecht
Opstellen contracten, algemene voorwaarden en het bieden van bemiddeling.

Consumentenrecht
Ontbinden koopovereenkomst, garantie, bedenktijd, oplichting, misleiding, wanprestatie, koop op afstand en incassokosten.

Huurrecht
Huurders en verhuurders, buren, (ver)bouwen, koop en verkoop, vergunningen, huurovereenkomst en aannemers.

Incasso
Herinnering, ingebrekestelling, sommatie en procedures.

Personen- en familierecht
Gebruik van de woning, verdeling huwelijksgoederengemeenschap, vaststellen kinder- en partneralimentatie, vaststelling of ontkenning vaderschap, draagmoederschap, adoptie, curatele, bewindvoering en mentorschap.

Strafrecht
Lichte overtredingen, verkeersboetes, verkeersovertredingen, openbare ordeverstoring en overtredingen binnen het openbaar vervoer.

Daarnaast bieden wij ondersteuning bij het aanvragen van toeslagen en vergunningen en kunnen wij voor u schriftelijke stukken opstellen, zoals ontslagbrieven, ingebrekestellingen en diverse processtukken.

Mocht het betreffende rechtsgebied hierboven niet worden vermeld, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen over de mogelijkheden hieromtrent.